تجدید استعلام 1-14460 خرید 2 ردیف سوزن فارسونگاه بنز  جديد!
شرکت پویش معادن در نظر دارد 2 ردیف سوزن فارسونگاه بنز را از طريق تأمین کنندگان واجد شرايط خريداري نمايد.
شركت پويش معادن ذوب آهن در نظر دارد پنج رديف لوازم جرثقيل گراو 90 تن را از طريق تأمین کنندگان واجد شرايط خريداري نمايد.
شركت پويش معادن ذوب آهن در نظر دارد چهار رديف لوازم بيل دماگH85 را از طريق تأمین کنندگان واجد شرايط خريداري نمايد
شركت پويش معادن ذوب آهن در نظر دارد لوازم گيربكس لودر كوماتسو را از طريق تأمین کنندگان واجد شرايط خريداري نمايد.
شركت پويش معادن ذوب آهن در نظر دارد لوازم موتور ليفتراك دوو را از طريق تأمین کنندگان واجد شرايط خريداري نمايد.
شركت پويش معادن ذوب آهن در نظر دارد سيم بكسل را از طريق تأمین کنندگان واجد شرايط خريداري نمايد.
شركت پويش معادن ذوب آهن در نظر دارد روغن ترمز فومن شيمي را از طريق تأمین کنندگان واجد شرايط خريداري نمايد.
تجديد استعلام 1-14452 خرید 4 ردیف بلبرینگ و غیره 
 شرکت پويش معادن در نظر دارد 4 ردیف بلبرینگ و غيره را از طريق تأمین کنندگان واجد شرايط خريداري نمايد.
تجديد استعلام 1-14451 خرید لوازم بنز 
 شرکت پويش معادن در نظر دارد لوازم بنز  را از طريق تأمین کنندگان واجد شرايط خريداري نمايد.
شرکت پويش معادن در نظر دارد 7 رديف لوازم بنزي  را از طريق تأمین کنندگان واجد شرايط خريداري نمايد.
صفحه1از22123456...22.بعدي.برو

   آرشيو

6.0.8.0
گروه دورانV6.0.8.0