• ساعت : ۱۸:۳۵:۵۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ 
استعلام 14273
پمپ كارواش خاور ایتالیایی و پمپ باد
شرکت پویش معادن ذوب آهن در نظر دارد پمپ کارواش خاور ایتالیایی و پمپ باد را از طريق تأمین کنندگان واجد شرايط خريداري نمايد.

دانلود اسناد استعلام

 

 

شرکت پویش معادن ذوب آهن در نظر دارد پمپ کارواش خاور ایتالیایی و پمپ باد را از طريق تأمین کنندگان واجد شرايط خريداري نمايد. لذا تقاضا دارد حداقل قيمت پيشنهادي خود را تا روز:   دو شنبه      ساعت:   12 ظهر        مورخ:    1400/09/08  با توجه به نكات زير اعلام فرمائيد.

1. قیمت ها بایستی بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده ارائه گردد. مالیات پس از صدور فاکتور رسمی توسط فروشنده و با رعایت قوانین مربوطه به واجدین شرایط پرداخت می گردد.

2. مشخصات فنی حتماً ذکر شود و در صورت داشتن چند پیشنهاد اعلام گردد.

3. انتخاب برنده با توجه به مشخصات فنی و قیمت پیشنهادی توسط تیم کارشناسی انتخاب می گردد و خریدار در رد یا قبول تمام یا قسمتی از پیشنهاد مختار می باشد.

4. ارسال پیشنهادات قیمت فقط از طریق ارائه پاکت دربسته و یا ارسال به ایمیل info@pmzaco.com می باشد.

 

 

شرکت پویش معادن ذوب آهن

دانلود اسناد استعلام

امتیاز :  ۲.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.8.0
    V6.0.8.0