• ساعت : ۱۷:۲:۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ 
آگهی فراخوان شناسایی تأمین كنندگان لیفتراك
شرکت پویش معادن ذوب آهن به شناسه ملی 14004274080 در نظر دارد از طریق شناسایی و ارزیابی تأمین کنندگان و تولیدکنندگان داخلی نسبت به خرید تعدادی لیفتراک اقدام نماید.

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

 

آگهی فراخوان شناسایی تأمین کنندگان

شرکت پویش معادن ذوب آهن به شناسه ملی 14004274080 در نظر دارد از طریق شناسایی و ارزیابی تأمین کنندگان و تولیدکنندگان داخلی نسبت به خرید تعدادی لیفتراک به شرح جدول زیر اقدام نماید.

ردیف

مشخصات

تعداد

1

لیفتراک دیزلی 3 تن

5

2

لیفتراک دیزلی 5 تن

10

3

لیفتراک دیزلی 7 تن

10

4

لیفتراک دیزلی 10 تن

1

متقاضیانی که توانمندی تأمین موضوع فراخوان را دارند  لطفاً  اسناد ارزیابی فنی بازرگانی را از لینک زیر  دانلود  نموده و پس از  تکمیل اسناد و تهیه مستندات مربوطه  در پاکت در بسته قرارداده و به آدرس اصفهان، بلوار بوستان ملت، جنب مجتمع تجاری بلوار، شماره 168، طبقه دوم، واحد 4 کدپستی: 8173633497 پست نموده یا حضوری تحویل دهند.  در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر لطفاً با شماره تلفن های  ۰۳۱۳۶۲۴۱۴۱۲ و ۰۳۱۳۶۲۴۱۳۴۶ واحد بازرگانی تماس حاصل فرمایید.

 

                     شرکت پویش معادن ذوب آهن                             

دریافت اسناد 

 

 

 

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.8.0
    V6.0.8.0