تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ 
شركت پويش معادن ذوب آهن در نظر داردخريد ، ساخت و اجراي سوله واقع در اشترجان بصورت PC بر اساس مدارك و مستندات پيوست  را از طريق  برگزاري مناقصه از تأمین کنندگان واجد شرایط تهیه نماید . 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ 
شركت پويش معادن ذوب آهن در نظر دارد اجاره 3 دستگاه بلدوزر معادل و يا حداقل كوماتسو D155 با راننده را از طريق  برگزاري مناقصه از تأمین کنندگان واجد شرایط تهیه نماید . 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ 
شركت پويش معادن ذوب آهن در نظر دارد اجاره 3 دستگاه بلدوزر معادل و يا حداقل كوماتسو D155 با راننده را از طريق  برگزاري مناقصه از تأمین کنندگان واجد شرایط تهیه نماید . 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ 
شركت پويش معادن ذوب آهن در نظر دارد دو دستگاه تراك موبايل (ماك يا يوني ماك  را از طريق  برگزاري مناقصه از پيمانكاران واجد شرايط خريداري نمايد. 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ 
شركت پويش معادن ذوب آهن در نظر دارد دو دستگاه تراك موبايل (ماك يا يوني ماك) را از طريق برگزاري مناقصه از پيمانكاران واجد شرايط خريداري نمايد.
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ 
شركت پويش معادن ذوب آهن در نظر دارد خرید دو دستگاه مینی لودر را از طريق  برگزاري مناقصه از تأمین کنندگان واجد شرایط تهیه نماید . 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ 
شركت پويش معادن ذوب آهن در نظر دارد خرید دو دستگاه مینی لودر را از طريق  برگزاري مناقصه از تأمین کنندگان واجد شرایط تهیه نماید . 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ 
شركت پويش معادن ذوب آهن در نظر دارد چهار دستگاه لودر چرخ لاستیکی معادل کوماتسو 470 با راننده به مدت يكسال را از طريق برگزاري مناقصه از پيمانكاران واجد شرايط اجاره نمايد.
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ 
شركت پويش معادن ذوب آهن در نظر دارد دو دستگاه بيل مكانيكي بكهو با راننده به مدت يكسال  را از طريق  برگزاري مناقصه از پيمانكاران واجد شرايط اجاره نمايد. 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ 
شركت پويش معادن ذوب آهن در نظر دارد دو دستگاه موبيل تراك جهت حمل و نقل ريلي داخلي با راننده را از طريق  برگزاري مناقصه از پيمانكاران واجد شرايط اجاره نمايد . 
صفحه1از41234.بعدي.برو

6.0.8.0
گروه دورانV6.0.8.0