• ساعت : ۱۲:۹:۱۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ 
مناقصه عمومی دو مرحله ای
خرید لیفتراك دیزلی
شرکت پویش معادن ذوب آهن به شناسه ملی 14004274080 در نظر دارد ز طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای نسبت به خرید تعدادی لیفتراک اقدام نماید.

شرکت پویش معادن ذوب آهن به شناسه ملی 14004274080 در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای نسبت به خرید تعدادی لیفتراک به شرح جدول زیر اقدام نماید.

ردیف

مشخصات

تعداد

1

لیفتراک دیزلی 3 تن

4

2

لیفتراک دیزلی 5 تن

7

3

لیفتراک دیزلی 7 تن

7

متقاضیانی که توانمندی تأمین موضوع مناقصه را دارند  لطفاً  پس از دانلود اسناد از لینک زیر و تکمیل اسناد و تهیه مستندات مربوطه (پاکات الف، ب و ج)  پاکات  را بصورت در بسته و لاک و مهر شده  حداکثر تا تاریخ 1400/06/13 به آدرس اصفهان، بلوار بوستان ملت، جنب مجتمع تجاری بلوار، شماره 168، طبقه دوم، واحد 4 کدپستی: 8173633497 پست نموده یا حضوری تحویل دهند و در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر لطفاً با شماره تلفن های  ۰۳۱۳۶۲۴۱۴۱۲ و ۰۳۱۳۶۲۴۱۳۴۶ واحد بازرگانی تماس حاصل نمایند.

دانلود اسناد مناقصه

 

شرکت پویش معادن ذوب آهن

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.8.0
    V6.0.8.0