• ساعت : ۱۷:۳۴:۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ 
آگهی مناقصه عمومی
خرید تعداد ۶۰۰۰۰ عدد كرپی (بست فولادی آرك معدن)
شرکت پویش معادن ذوب آهن در نظر دارد خرید تعداد ۶۰۰۰۰ عدد کرپی (بست فولادی آرک معدن) را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای خریداری نماید.

بسمه تعالی

 

شرکت پویش معادن ذوب آهن  با شناسه ملی 14004274080در نظر دارد خرید تعداد ۶۰۰۰۰ عدد کرپی (بست فولادی آرک معدن) را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای خریداری نماید. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط میتوانند اسناد مناقصه را از طریق لینک زیر دریافت کرده و پس از تکمیل مطابق شرایط شرکت در مناقصه، مستندات و پیشنهاد قیمت را به آدرس اصفهان، بلوار بوستان ملت، جنب مجتمع تجاری بلوار، شماره ۱۶۸، طبقه دوم واحد ۴ کدپستی: ۸۱۷۳۶۳۳۴۹۷ پست نموده یا حضوری تحویل نمایند.

اسناد مناقصه

سند یک

سند دو

 

شرکت پویش معادن ذوب آهن

امتیاز :  ۴.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.8.0
    V6.0.8.0