• ساعت : ۱۱:۳۲:۳۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ 
    /  2
عملیات معدنكاری با بیل مكانیكی در پروژه معدن سنگ آهن
عملیات معدنکاری با بیل مکانیکی در پروژه معدن سنگ آهن کوه دوشاخ اردستان تا مورخ 1400/4/29 تجدید میگردد.

بسمه تعالی


موضوع : تجدید مناقصه

بدینوسیله اعلام می شود: مناقصه عمومی شرکت پویش معادن ذوب آهن به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۷۴۰۸۰  با موضوع عملیات معدنکاری با بیل مکانیکی در پروژه معدن سنگ آهن کوه دوشاخ اردستان تا مورخ 1400/4/29 تجدید میگردد.

اسناد ناقصه

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.8.0
    V6.0.8.0