• ساعت : ۹:۳۱:۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ 
تجدید مزایده 14225
تعداد 300 عدد بشكه  فلزی خالی روغن
شرکت پویش معادن ذوب آهن در نظر دارد تعداد 300 عدد بشکه  فلزی خالی روغن را از طريق متقاضیان واجد شرايط به فروش برساند.

دانلود اسناد مزایده

 

 

شرکت پویش معادن ذوب آهن در نظر دارد  تعداد 300 عدد بشکه  فلزی خالی روغن را از طريق متقاضیان واجد شرايط به فروش برساند. لازم است حداکثر قيمت پيشنهادي خود را تا روز:    شنبه    ساعت :   12 ظهر  مورخ:        1400/08/15         با توجه به نكات زير اعلام فرمائيد.

1. انتخاب برنده با توجه به مشخصات فنی و شرائط  و قیمت پیشنهادی توسط تیم کارشناسی انتخاب می گردد و فروشنده در رد یا قبول تمام یا قسمتی از پیشنهاد مختار می باشد.

2. ارسال پیشنهادات قیمت فقط از طریق تحویل پاکات در بسته به آدرس اصفهان، بلوار بوستان ملت، جنب مجتمع تجاری بلوار، ساختمان 168، طبقه دوم، دفتر شرکت پویش معادن ذوب آهن و یا ارسال به ایمیلinfo@pmzaco.com   امکان پذیر می باشد.

3. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 03136241412 و یا 03136241346 داخلی 206 واحد  بازرگانی شرکت تماس حاصل فرمایید.

 

شرکت پویش معادن ذوب آهن

دانلود اسناد مزایده

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.8.0
    V6.0.8.0