• ساعت : ۲۰:۲۳:۲۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ 
مزایده 14217
فروش تعداد 535 عدد لاستیك فرسوده
شرکت پویش معادن ذوب آهن در نظر دارد تعداد 535 عدد لاستیک فرسوده سایز 24*12 بهمراه تعدادی تیوب و نوار را از طريق متقاضیان واجد شرايط به فروش برساند.

شرکت پویش معادن ذوب آهن در نظر دارد در نظر دارد  تعداد 535  عدد  لاستیک فرسوده سایز 24*12 بهمراه  تعدادی تیوب و نوار را از طريق متقاضیان واجد شرايط به فروش برساند. لازم است حداکثر قيمت پيشنهادي خود را تا روز:    دوشنبه    ساعت :   12 ظهر  مورخ:        10/08/1400         با توجه به نكات زير اعلام فرمائيد.

1. انتخاب برنده با توجه به مشخصات فنی و شرائط  و قیمت پیشنهادی توسط تیم کارشناسی انتخاب می گردد و فروشنده در رد یا قبول تمام یا قسمتی از پیشنهاد مختار می باشد.

2. ارسال پیشنهادات قیمت فقط از طریق تحویل پاکات در بسته به آدرس اصفهان، بلوار بوستان ملت، جنب مجتمع تجاری بلوار، ساختمان 168، طبقه دوم، دفتر شرکت پویش معادن ذوب آهن و یا ارسال به ایمیلinfo@pmzaco.com   امکان پذیر می باشد.

توضیحات:

1- محل تحویل کالای موضوع مزایده داخل کارخانه ذوب آهن اصفهان میباشد و خریدار باید با ارسال وسیله نقلیه حمل ، نسبت به بارگیری و حمل آن اقدام نماید .

2- حضور شرکتها و یا اشخاص حقوقی در مزایده بلا مانع می باشد.

3- جهت شرکت در مزایده، مزایده گر باید مبلغ  150.000.000ريال  به حساب شرکت واریز نمایند و یا یک فقره چک صیادی به مبلغ 200.000.000ريال به نام شرکت پویش معادن ذوب آهن بدون تاریخ و بدون بابت،  ارائه نمایند و پس از بازگشایی پاکات و مشخص شدن برنده ی مزایده، تضمین نفر اول و دوم حفظ و تضامین سایرین آزاد  و مسترد میگردد و بعد از قرارداد با نفر اول و اخذ بهای کل فروش، تضمین نفر دوم آزاد و مسترد میگردد.

4- بعد از بازگشایی پاکات، نفر برنده باید نسبت به واریز مبلغ قرارداد به اضافه 10% بیشتر بابت اضافه احتمالی بارگیری شده در وجه شرکت اقدام نماید و سپس مجوز بارگیری و حمل صادر میگردد و بعد از فروش و صدور فاکتور قطعی ، در صورت مازاد پرداخت، مبلغ اضافه به حساب خریدار واریز میگردد. همچنین تضمین شرکت در مزایده نیز بعد از صدور فاکتور آزاد و مسترد میگردد.

شرکت پویش معادن ذوب آهن

دانلود اسناد مزایده

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.8.0
    V6.0.8.0