• ساعت : ۲۰:۲:۳۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ 
مزایده 14216
300 عدد بشكه فلزی خالی روغن
شرکت پویش معادن ذوب آهن در نظر دارد 300 عدد بشکه  فلزی خالی روغن از طريق متقاضیان واجد شرايط به فروش برساند.

شرکت پویش معادن ذوب آهن در نظر دارد 300 عدد بشکه  فلزی خالی روغن از طريق متقاضیان واجد شرايط به فروش برساند. لازم است حداکثر قيمت پيشنهادي خود را تا روز:    دوشنبه    ساعت :   12 ظهر  مورخ:        10/08/1400         با توجه به نكات زير اعلام فرمائيد.

  1.  اانتخاب برنده با توجه به مشخصات فنی و شرائط  و قیمت پیشنهادی توسط تیم کارشناسی انتخاب می گردد و فروشنده در رد یا قبول تمام یا قسمتی از پیشنهاد مختار می باشد.
  2.  ارسال پیشنهادات قیمت فقط از طریق تحویل پاکات در بسته به آدرس اصفهان، بلوار بوستان ملت، جنب مجتمع تجاری بلوار، ساختمان 168، طبقه دوم، دفتر شرکت پویش معادن ذوب آهن و یا ارسال به ایمیلinfo@pmzaco.com   امکان پذیر می باشد.
  3. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 03136241412 و یا 03136241346 داخلی 206 واحد  بازرگانی شرکت تماس حاصل فرمایید.

توضیحات:

1- محل تحویل کالای موضوع مزایده داخل کارخانه ذوب آهن اصفهان میباشد و خریدار باید با ارسال وسیله نقلیه حمل ، نسبت به بارگیری و حمل آن اقدام نماید .

2- حضور شرکتها و یا اشخاص حقوقی در مزایده بلا مانع می باشد.

3- جهت شرکت در مزایده، مزایده گر باید مبلغ  90.000.000ريال  به حساب شرکت واریز نمایند و یا یک فقره چک صیادی به مبلغ 110.000.000ريال به نام شرکت پویش معادن ذوب آهن بدون تاریخ و بدون بابت،  ارائه نمایند و پس از بازگشایی پاکات و مشخص شدن برنده ی مزایده، تضمین نفر اول و دوم حفظ و تضامین سایرین آزاد  و مسترد میگردد و بعد از قرارداد با نفر اول و اخذ بهای کل فروش، تضمین نفر دوم آزاد و مسترد میگردد.

4- بعد از بازگشایی پاکات، نفر برنده باید نسبت به واریز مبلغ قرارداد به اضافه 10% بیشتر بابت اضافه احتمالی بارگیری شده در وجه شرکت اقدام نماید و سپس مجوز بارگیری و حمل صادر میگردد و بعد از فروش و صدور فاکتور قطعی ، در صورت مازاد پرداخت، مبلغ اضافه به حساب خریدار واریز میگردد. همچنین تضمین شرکت در مزایده نیز بعد از صدور فاکتور آزاد و مسترد میگردد.

شرکت پویش معادن ذوب آهن

دانلود اسناد مزایده

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.8.0
    V6.0.8.0