• ساعت : ۱۵:۳۵:۱۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ 
  • تعداد بازدید : 133
  • کد خبر : ۱۹۷۱
معدن سنگ آهن كوه با خرز كرات

معدن سنگ آهن کوه با خرز کرات واقع در شهرستان تایباد استان خرسان رضوی،قرار دارد و شرکت پویش معادن ذوب آهن پیمانکار استخراج و حمل سنگ آهن در این معدن است.
 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.8.0
    V6.0.8.0