• ساعت : ۱۶:۶:۵۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ 
  • کد خبر : ۲۰۴۶
گزارش انجمن جهانی فولاد
بر اساس گزارش انجمن جهانی فولاد در اکتبر 2021، میزان تولید فولاد در 64 کشور و منطقه تولیدی فولاد، جمعا 145.7 میلیون تن بوده است که در مقایسه با اکتبر سال 2020 کاهش 10.6 درصدی را نشان می دهد.

بر اساس گزارش انجمن جهانی فولاد در اکتبر 2021، میزان تولید فولاد در 64 کشور و منطقه تولیدی فولاد، جمعا 145.7 میلیون تن بوده است که در مقایسه با اکتبر سال 2020 کاهش 10.6 درصدی را نشان می دهد. 

از میان تولیدکنندگان در آفریقا، آسیا، CIS، اتحادیه اروپا، خاورمیانه، کشورهای اروپایی، شمال و جنوب آمریکا بیشترین میزان تولید فولاد متعلق به قاره آسیا بوده است. 
از میان 10 کشور اصلی تولیدکننده فولاد، افت تولید در چین  با %23.3 کاهش، و ایران با % 15.3 کاهش در مقایسه با سال قبل بسیار قابل توجه می باشد. علت اصلی افت تولید در کشورمان را می توان به قطعی مکرر برق در کارخانه های تولید فولاد طی چند ماه گذشته دانست. علاوه بر این افت میزان تقاضای محصولات فولادی از دیگر عوامل موثر در روند نزولی تولید در کشور بوده است.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.8.0
    V6.0.8.0