تجدید استعلام 1-14322 خرید قطعات ولوو NL10  new
شرکت پویش معادن در نظر دارد خرید قطعات ولوو NL10 را از طريق تأمین کنندگان واجد شرايط خريداري نمايد.
تجدید استعلام 1-14313 خرید لوازم بنز، خاور و ولوو  new
شرکت پویش معادن در نظر دارد لوازم بنز، خاور و ولوو را از طريق تأمین کنندگان واجد شرايط خريداري نمايد.
شرکت پویش معادن در نظر دارد یک دستگاه بالابر تلسکوپ با ارتفاع 24 متری و ظرفیت دو نفر 200 کیلوگرم باراننده را از طريق تأمین کنندگان واجد شرايط اجاره نمايد.
تجدید استعلام 1-14309 خرید لوازم موتوری بنز  new
شرکت پویش معادن در نظر داردلوازم موتوری بنز  را از طريق تأمین کنندگان واجد شرايط خريداري نمايد.
تجدید استعلام 1-14306 خرید  لوازم بنز  new
شرکت پویش معادن در نظر دارد لوازم بنز  را از طريق تأمین کنندگان واجد شرايط خريداري نمايد.
تجدید استعلام 1-14303 خرید لوازم موتوری ولوو  new
شرکت پویش معادن در نظر دارد لوازم موتوری ولوو را از طريق تأمین کنندگان واجد شرايط خريداري نمايد.
شرکت پویش معادن  در نظر یک دستگاه موتور استوک کامنز NT855 را از طريق تأمین کنندگان واجد شرايط خريداري نمايد.
شرکت پویش معادن  در نظر دارد پاکت بيل کوماتسو PC120  را از طريق تأمین کنندگان واجد شرايط خريداري نمايد.
شرکت پویش معادن در نظر دارد  تایر لیفتراک و گریدر را از طريق تأمین کنندگان واجد شرايط خريداري نمايد.
شرکت پویش معادن در نظر دارد  میکسر بتن 7 متر مکعبی را از طريق تأمین کنندگان واجد شرايط خريداري نمايد.
Page1of17123456...17.Next.GO

   archive

6.0.8.0
گروه دورانV6.0.8.0