• time : 11:43:29
  • Date : Tue Jan 25, 2022
تجدید استعلام 1-14309
خرید لوازم موتوری بنز
شرکت پویش معادن در نظر داردلوازم موتوری بنز  را از طريق تأمین کنندگان واجد شرايط خريداري نمايد.

شرکت پویش معادن در نظر داردلوازم موتوری بنز  را از طريق تأمین کنندگان واجد شرايط خريداري نمايد. لذا تقاضا دارد حداقل قيمت پيشنهادي خود را تا روز:  یکشنبه    ساعت: 12ظهر      مورخ: 1400/11/10     با توجه به نكات زير اعلام فرمائيد.

1. قیمت ها بایستی بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده ارائه گردد. مالیات پس از صدور فاکتور رسمی توسط فروشنده و با رعایت قوانین مربوطه به واجدین شرایط پرداخت می گردد.

2. انتخاب برنده با توجه به مشخصات فنی و قیمت پیشنهادی توسط تیم کارشناسی انتخاب می گردد و خریدار در رد یا قبول تمام یا قسمتی از پیشنهاد مختار می باشد.

3. ارسال پیشنهادات قیمت فقط از طریق تحویل پاکات در بسته به آدرس اصفهان، بلوار بوستان ملت، جنب مجتمع تجاری بلوار، ساختمان 168، طبقه 3، دفتر شرکت پویش معادن ذوب آهن  و یا ارسال به ایمیلinfo@pmzaco.com    امکان پذیر می باشد.

4. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 03136241412 و یا 03136241346 داخلی 206 و 207 واحد  بازرگانی شرکت تماس حاصل گردد.

5. جهت کسب اطلاعات فنی بیشتر با شماره 09132378791  میتوانید تماس حاصل نمائید .

شرکت پویش معادن

دانلود اسناد استعلام

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    6.0.8.0
    V6.0.8.0