• time : 19:9:17
  • Date : Sun Jan 23, 2022
استعلام 14339
خرید میكسر بتن 7 متر مكعبی
شرکت پویش معادن در نظر دارد  میکسر بتن 7 متر مکعبی را از طريق تأمین کنندگان واجد شرايط خريداري نمايد.

دانلود اسناد استعلام

شرکت پویش معادن در نظر دارد  میکسر بتن 7 متر مکعبی را از طريق تأمین کنندگان واجد شرايط خريداري نمايد. لذا تقاضا دارد حداقل قيمت پيشنهادي خود را تا روز:   چهارشنبه  ساعت:   12 ظهر   مورخ:    1400/11/06    با توجه به نكات زير اعلام فرمائيد.

1. قیمت ها بایستی بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده ارائه گردد. مالیات پس از صدور فاکتور رسمی توسط فروشنده و با رعایت قوانین مربوطه به واجدین شرایط پرداخت می گردد.

2. مشخصات فنی حتماً ذکر شود و در صورت داشتن چند پیشنهاد اعلام گردد.

3. انتخاب برنده با توجه به مشخصات فنی و قیمت پیشنهادی توسط تیم کارشناسی انتخاب می گردد و خریدار در رد یا قبول تمام یا قسمتی از پیشنهاد مختار می باشد.

4. ارسال پیشنهادات قیمت فقط از طریق ارائه پاکت دربسته و یا ارسال به ایمیل info@pmzaco.com می باشد.

5. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 03136241346 داخلی 206   تماس حاصل گردد.

شرکت پویش معادن

دانلود اسناد استعلام

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    6.0.8.0
    V6.0.8.0