• time : 19:0:27
  • Date : Sat Jan 15, 2022
  • news code : 3148
افزایش بهای مقاطع طویل تولیدكنندگان CIS
به طور سنتی تقاضا فولاد پس از تعطیلات سال نو میلادی روندی افزایشی دارد همان طور که امسال هم خریداران اروپایی از دومین هفته ی سال جدید تمایل بالایی به خرید نشان می دهند

به طور سنتی تقاضا فولاد پس از تعطیلات سال نو میلادی روندی افزایشی دارد همان طور که امسال هم خریداران اروپایی از دومین هفته ی سال جدید تمایل بالایی به خرید نشان می دهند که افزایش ۱۰-۱۵ دلاری بهای مقاطع طویل تامین کنندگان CIS را به دنبال داشته است. پیش بینی می شود تقاضا از سوی مشتریان آفریقایی نیز رشد داشته باشد. 

در حال حاضر تامین کنندگان مقاطع طویل CIS وایرراد را ۷۹۵-۸۰۵ دلار/ تن فوب و میلگرد را ۷۲۰-۷۲۵ دلار/ تن فوب آفر می دهند و فروشندگان اکراینی با توجه به بهبود کلی مصرف در مناطق مختلف جهان به دنبال افزایش ۳۰-۵۰ دلاری قیمت های خود هستند. 

آفرهای جدید بیلت CIS نیز از ۶۰۰-۶۱۰ دلار/ تن فوب هفته ی گذشته به ۶۲۰-۶۳۰ دلار/ تن فوب در این هفته افزایش داشته. آخرین محموله های صادراتی به مصر هم از ارزیابی ۶۴۰-۶۵۰ دلار/ تن CFR هفته ی گذشته به ۶۶۰-۶۷۰ دلار رسیدند و یک محموله از روسیه نیز ۶۶۵ دلار/ تن CFR مصر نهایی شد.

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    6.0.8.0
    V6.0.8.0